Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Podujatia

Domov / Podujatia / MÚZEUM SPIŠA - expozície a výstavy

MÚZEUM SPIŠA - expozície a výstavy

Výstava

MÚZEUM SPIŠA - expozície a výstavy | spisskanovaves.eu
Popis

STÁLA EXPOZÍCIA HISTÓRIA SPIŠA

DEJINY SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Nová historická expozícia Múzea Spiša sa skladá zo štyroch častí. Prvá sa venuje stavebnému vývoju Provinčného domu, druhá dejinám Provincie XVI spišských miest, tretia dejinám Spiša a štvrtá dejinám Spišskej Novej Vsi. Dejiny Spiša približujú predovšetkým špecifickú správnu štruktúru regiónu v období stredoveku. Popri samotnej župe sa vytvorili samosprávne celky: Spoločenstvo spišských Sasov, Stolica X spišských kopijníkov a gelnický banský okruh. Expozícia prezentuje najcennejšie zbierky múzea s dôrazom na obdobie stredoveku a novoveku.


150. VÝROČIE KOŠICKO-BOHUMÍNSKEJ ŽELEZNICE

12. decembra pred 150 rokmi prišiel do nášho mesta prvý vlak. Táto udalosť viedla nebývalému rozvoju nášho mesta. Spišská Nová Ves sa stala ekonomickým a kultúrnym centrom širokého okolia. Návštevníkom naša výstava prinesie nielen pohľad do dejín Košicko-bohumínskej železnice ako takej, ale zaujme ich aj vystavenými predmetmi, ktoré sa priamo viažu k nášmu mestu a regiónu. TOP zbierkami výstavy sú funkčná modelová železnica a trenažér rušňa.


ZEM, MIESTO PRE ŽIVOT - NESPÚTANÉ ŽIVLY

Oheň, voda, zem a vzduch. Ako vplýva človek na jednotlivé zložky životného prostredia a ako ich môže chrániť? Tieto a iné otázky vám zodpovie výstava venovaná jednej z najaktuálnejších tém.


PRÍRODOVEDNÉ ZBIERKY POSLEDNÉHO DESAŤROČIA

Majestátny zubor, kosti jaskynného medveďa, vzácne minerály či vyše 900 motýľov. Spoznajte predmety, ktoré v poslednom desaťročí obohatili prírodovedné zbierkové fondy.


Informácie/kontakt:
Múzeum Spiša, Letná 50, Spišská Nová Ves
Tel. 053 442 37 57,  0917 746 340


Bližšie info
Zdielať na Facebooku