Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Kultúrne inštitúcie

Kam za zábavou

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Mestské kultúrne centrum Folklórny súbor Čačina Divadelný súbor Hviezdoslav Spišské divadlo Múzeum Spiša Stála expozícia História baníctva na Spiši Galéria umelcov Spiša Spišské kultúrne centrum a knižnica Kino Mier Kino Ster Century Cinemas Divadlo Kontra Bábkové divadlo spod Spišského hradu Dom matice slovenskej Centrum voľného času Materské centrum dietka Chorus Iglovia Cantus Villa Nova ZOO