Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Strategické rozvojové dokumenty

Hľadám info

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Komunitný plán sociálnych služieb mesta SNV 2022 - 2026 Zásady ochrany pamiatkovej zóny Spišská Nová Ves - aktualizácia 2015 Aktualizovaný Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves na roky 2015 - 2020 Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves 2011 - 2020 Územný plán Koncepcie a stratégie Operačný plán zimnej údržby 2021 - 2022