Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Školstvo a mládež

Hľadám info

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Mestská školská rada Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Materské školy Školské jedálne Základné školy Základná umelecká škola Centrum voľného času Klub mladých Stredné školy Vysoké školy Jazyková škola Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti iných zriaďovateľov

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves je:

  • 7 základných škôl,
  • 14 materských škôl,
  • 2 detské jasle,
  • 1 základná umelecká škola, 
  • 1 centrum voľného času.

V meste sa nachádza:

  • 7 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC KSK
  • cirkevné gymnázium, ktorého zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie