Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Samospráva

Hľadám info

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Primátor mesta Zástupcovia primátora Mestské zastupiteľstvo Hlavný kontrolór Mestský úrad Register zmlúv, faktúr a objednávok Rozpočet a hospodárenie Legislatíva mesta Mestské výbory Komisie pri MsZ
Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta
a) prostredníctvom orgánov mesta 
b) hlasovaním obyvateľov mesta
c) verejným zhromaždením obyvateľov mesta


Orgánmi mesta sú:
a)  mestské zastupiteľstvo
b)  primátor mesta


Osobitné postavenie má hlavný  kontrolór mesta.