Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Hľadám info

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Pomoc Ukrajine Testovanie a očkovanie proti ochoreniu Covid-19 DOBRÁ VEC – výzva na predkladanie projektov Úradná tabuľa Slobodný prístup k informáciam Transparentné mesto Verejné obstarávanie Elektronické služby Samospráva Otázky, námety a pripomienky Odkaz pre starostu Mestská polícia Príspevkové a rozpočtové organizácie mesta Obchodné spoločnosti s účasťou mesta Strategické rozvojové dokumenty Investičné možnosti Projekty Zdravotníctvo Doprava Školstvo a mládež Cirkev TIC - Turistické informačné centrum Stanica pre odchyt túlavých zvierat a mestský útulok Domov dôchodcov Zberný dvor Dom humanity Nádej - zariadenie pre ľudí bez domova Cintoríny TV Reduta Kultúrno-spoločenský mesačník Informátor - Ičko Mimoriadna udalosť Majetok mesta