Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Podnikateľ

Chcem vybaviť

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Dane a poplatky Dopravné záležitosti Dotácia Kúpa/predaj/prenájom nehnuteľností Prihlásenie/odhlásenie psa Malé zdroje znečisťovania ovzdušia Vodné stavby - žumpa, studňa Návštevu u primátora Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka Oznámenie o konaní podujatia Predajný a prevádzkový čas Pridelenie súpisného čísla Správne konanie Stavebný úrad Sťažnosti a petície Trvalý/prechodný pobyt Účasť na trhoch Umiestnenie atrakcií Umiestnenie prevádzky/proces územného konania Umiestnenie reklamného zariadenia Úver zo ŠFRB Vývoz komunálneho odpadu Výrub drevín Tlačivá